Copyright © 2000 by Hiromi Komori (Japanese translation)

『ことばと社会』3号 「特集・単言語支配」 (三元社, 2000年6月)

「ロシアの言語状況とその社会的背景 ― ウラル諸言語の場合 ―」


参考文献


Lallukka, S.,1982
Suomalais-ugrilaiset kansat Neovostoliiton uusimpien väestönlaskentojen valossa (「ソ連邦の最近の国勢調査におけるフィン・ウゴル 諸民族の動向」), Helsinki, Neuvostoliito-instituutin julkaisusaria A 11.
Lallukka, S.,1990
The East Finnic Minorities in the Soviet Union, Helsinki, Suomalaisen Tiedeakademian toimituksia B 252.
Lallukka, S.,1992
Venäjän uralilaisten kansojen tilastoa (「ロシア連邦におけるウラル諸民族の状況」), Helsinki, Venäjan ja Itä-Euroopan instituutti. Julkaisusarja A 16.
Resolution by the Second World Congress of Finno-Ugrian Peoples, Budapest, August 19, 1996.
Shoji, H., J.Jannhunen (eds.), 1997
Northern Minority Languages, Osaka, Senri Ethnological Studies 44.

更新日 2001/11/27